Så är det att arbeta som fastighetsförvaltare

 
Funderar du på att arbeta som fastighetsförvaltare? Har du ett eget företag? Om du har ett företag bör du kanske anställa en ekonom, en administratör, en hantverkare, en elektriker och en VVS-montör – åtminstone. Det är de sysslor som fastighetsförvaltare ägnar sig åt och som behövs för fastighetsskötsel. För både hyresgäster och fastighetsägare är det tryggt att ha ett företag som man kan anlita för den dagliga driften av fastigheten. Då kan det företaget ha ansvaret för att allt som händer i en fastighet fungerar och att hyresgästerna är nöjda, att de betalar i tid, att reparationer och renoveringar utförs.
 
För hyresgäster
 
För dig som har det företaget som tar hand om allt som har med fastighetsförvaltning att göra är det lönsamt att ha en fastighetsägare som kan lita på dig, och som vet att händer det något så tar ditt företag hand om det. Då kommer intäkterna löpande varje månad. I stället för att jaga jobb, annonsera om det egna företaget, vet du i stället att du har regelbundet jobb och får betalt. Då finansieras dina tjänster till en del av de hyror som hyresgästerna betalar in till fastighetsägaren.
 
För BRF:er
 
På samma sätt kan bostadsrättsföreningar (BRF) ha samma slags behov och betalar på samma sätt för att ett företag (ditt företag) tar hand om alla repareringar och renoveringar som behövs, och som skottar snö, städar trappuppgångar,  och byter glödlampor i allmänna utrymmen och så vidare. Sysslorna skiljer sig inte åt särskilt mycket mellan de som hyr bostäder i en fastighet eller äger sina egna bostäder. Det är samma behov och de behöver att samma arbeten utförs i de olika fastigheterna.
 
Ett varierat arbete
 
Att arbeta med fastighetsskötsel är ett mycket varierat arbete. Ju mindre fastighet, desto fler av alla de sysslorna får du själv ta hand om, och tvärtom. Är det ett stort bestånd av fastigheter som du förvaltar, innebär det att du får anställa fler som gör samma sorts sysslor. Då blir du arbetsledare och chef för dem. De i sin tur kan arbeta med allt som har med stopp i avlopp, bostäder som behöver renoveras, med snöskottning, eller att rensa i rabatterna på innergårdarna eller trapphusstädning. Läs mer här om hur det kan vara att arbeta som fastighetsförvaltare.

Gör en inmätning innan du planerar badrummet

 
När man bygger kan man antingen bygga med höga kostnader, eller med lägre. Allt är ju möjligt, man kan välja olika budgetalternativ. Så länge husägaren är nöjd kan man gå till väga på olika sätt och med olika budget. Däremot kan man slösa med kostnader genom att göra mer eller mindre stora misstag. Samtidigt kan man undvika misstag. Ett sätt att undvika göra misstag är att undersöka den tomt ordentligt innan man bygger på den. Hur gör man det då? Hur går en sådan undersökning till? Kan man anlita någon som utför den viktiga undersökningen och vem ska man vända sig till?
 
Göra en inmätning
Man kan göra en inmätning innan man planerar en tomt, ett bygge eller hur man kan använda en tomt. Gör man en inmätning innan man påbörjar bygget har man kontroll på var man kan dra rören. Hur tomten är beskafad, om det finns rörelser i marken som påvekar det hus som man är på väg att bygga. Får man reda på komman de rörelser av en tomt kan man förebygga det genom att bygga en fastighet med olika metoder som motverkar rörelserna i marken.
 
Varför inmätning inför ett badrumsbygge?
Om man gör en inmätning innan man startar ett bygge, till exempel av ett hus, får man bättre kontroll på kostnaderna. Då göre en inmätning innan man startar ett schaktarbete till exempel. Man kan dränera, dra rör och ledningar på ett säkrare sätt om man vet hur marken kommer att röra sig. Vet du hur marken kommer att röra sig kan du behöva en viss mängd schaktmassa som motverkar rörelserna. Det är också lättare att beräkna kostnader för att bygga huset på ett säkert sätt. Med hjälp av program kan man rita upp hur marken ser ut i 2D, 3D eller på sätt som gör det enkelt för kunden att få rätt uppfattning om tomten som de tänker bygga på.
 
Anlita ett företag för inmätning
Man kan anlita några olika företag som gör detta. Det fins inte så många företag som erbjuder inmätning, men det finns som tur är en och annan som har kompetensen till detta. Här kan vi rekommendera detta företag som är erfarna på inmätningar. De har gjort olika mätnignar och kan erbjuda olika tjänster där de kan erbjuda hjälp till dem som planerar byggen av olika slag. De kan även utföra kontroller som kvalitetssäkrar den byggplanering man har.

Regelbundna rörinspektioner säkerställer att de fungerar som de ska

 
Visste du att man kan göra regelbundna rörinspektioner? Har man äldre rör, stammar och ledningar är det viktigt att man gör det minst en gång om året. Bara tanken på att få vatten- eller fuktskador får vem som helst att rysa av obehag. Det är verkligen ingen som vill ha det, då det tar lång tid och kräver stora kostnader för att komma till rätta efter et omfattande vatten- eller fuktskada. Det är ingen som önskar sig.

Rörinspektion ger dig en uppfattning om hur rören ser ut

Gör du regelbundna rörinspektioner får du i god tid INNAN något har hänt, vetskap om hur rören ser ut och kan åtgärda slitna eller kommande problem med rör. På det sättet blir åtgärden mycket mindre omfattande om du förebygger slitna rör, än att åtgärda rör som har sprungit läck och kanske har åstadkommit stora skador på underlag, golv, väggar eller något annat. Med regelbundet underhåll av rör, förekommer du stora problem med vatten- eller fuktskador. Det är en låg kostnad om du gör regelbundna rörinspektioner.
 
Vad är en rörinspektion?
 
En rörinspektion går till på så sätt att du tar kontakt med ett företag som gör en rörinspektion. Känner du inte till något sådant företag kan du börja med att googla "rörinspektion Stockholm", om det är i Stockhom du önskar det. I annat fall skriver du in din hemort efter ordet "rörinspektion". På så sätt får du förslag på företag som utför rörinspektioner i den ort som du önskar. Sedan är det bara att ta kontakt med ett av de förslag som du har fått från Google. När du sedan tar kontakt, fråga om offert och referenser. Referenserna talar om för dig hur de arbetar, vilket bemötande de ger sina kunder och mycket annat som är värt att veta på förhand innan du bestämmer dig för en rörmokare.
 
Hur går en rörinspektion till?
 
När du sedan bestämt dig för ett företag kommer de sedan hem till dig och går in i rören med en minikamera. Den sänder bilder till en dator så att alla som vill kan se hur det ser ut i rören. Kameran kan även rulla på en liten minivagn och ta sig lngt in i rören, lite mer än 100 meter in i rören. På så sätt kan man få veta hur de ser ut även långt borta från själva bostaden. De kan gå in i rören som ligger långt under marken. På så sätt kan du få en bra bild av hur dina rör, stammar och ledningar ser ut, i vilket skic de är och om det finns behov av någon åtgärd, antingen att du bör byta ut rör, spola rören eller om du bör reparera rören innan de går sönder. Läs mer om en rörmokare som utför rörinspektioner i Stockholm på: http://www.rörinspektion.biz.