När du behöver få tag i rätt person för jobbet

Har du ett eget företag inom byggbranschen? Du kanske är egen, och ibland får du så mycket jobb så att du knappt hinner med själv. Då står du inför två alternativ. Antingen bestämmer du dig för att anställa en person som jobbar tillsammans med dig, eller så bestämmer du dig för att skaffa någon som har personaluthyrning inom byggbranschen och som kan hjälpa dig med personal under kort tid. Om du bestämmer dig för att hyra in en person, kan du testa hur mycket jobb du får in och om det är möjligt för dig att anställa en person på heltid hos dig. Du märker snabbt om det finns tillräckligt med arbete för att kunna anställa en till. Dessutom får du chansen att pröva om den personen är en person som du skulle vilja anställa.
 
Bemanningsföretag inom byggbranschen har många fördelar
 
Det finns flera fördelar med att kunna anlita ett bemanningsföretag inom byggbranschen. Om du har behov av någon endast under en kortare period, kan du alltid hyra in en person för det jobbet. Säg att du undantagsvis får ett uppdrag som innebär ett omfattande arbete. Du kanske behöver både elektriker, någon som kan kakla väggar, lägga klinker och som kan måla. I stället för att dra på dig kostsamma arbetsgivaravgifter för ny personal, kan du alltså hyra in de personerna som du behöver. När uppdraget är slutfört, behöver du inte förse personerna med nytt jobb, om du inte har det, vill säga. Om det i stället skulle visa sig att du har behov av fortsatt personal, så är det lätt för dig att anställa dem, den dagen som du är säker på att jobben trillar in.
 
Även för personalen är det en bra sak
 
Är det då någon som har utbildning och kan jobbet, men inte har arbetat i Sverige och inte vet hur det exakt fungerar i Sverige på svenska arbetsplatser, men är kompetenta nog, har de via ett bemanningsföretag, möjligheten att visa vad de går för. Då är de inte hänvisade till åratals arbetslöshet och aldrig får chansen att visa vad de kan och gå för. Via bemanningsföretagen har de en chans att komma ut i jobb och integration. Särskilt om det är ett bemanningsföretag som bryr sig om det och är beredd att anställa just sådan personal.
 
Vi behöver fler som arbetar – inte färre
 
Är det sedan så att du vill anställa de personerna för längre tid, när du väl har gett dem chansen att visa vad de duger till och vad de kan, är det lätt att rekrytera dem, när du väl vet hur de jobbar och vad de kan. Fortfarande är det ganska trögt på svenska arbetsplatser. Vi behöver en mer rörlig arbetsmarknad, och bemanningsföretagen är ett sätt att få en rörligare sådan.