Moment i en fönsterrenovering

 
Visst, alla fönsterrenoveringar ser inte exakt likadana ut. Däremot finns det moment som de allra flesta renoveringar delar. Bland annat tar man bort gammalt kitt (oftast) fixar ny färg. Men när lönar det sig egentligen att renovera? Och bör man göra det själv eller anlita en hantverkare med särskild kompetens? 

Svaret är att det beror på. En fönsterrenovering kan mycket väl utföras på egen hand, men det tar ganska lång tid. Ska man dessutom göra det på en 7 – 8 fönster är det ett projekt som heter duga. Många väljer just av den anledningen att betala någon som kan göra det, förmodligen snabbare och bättre än en själv. Det som ska göras skiljer sig inte åt beroende på om det är en lekman eller en fackman som ska göra jobbet. Följande moment kommer att behöva utföras i se flesta fönsterrenoveringar: 

Förberedelser
Innan man påbörjar själva renoveringen behöver man förbereda sig. Bland annat är det viktigt att man tänker på att använda skyddshandskar och glasögon. Detta eftersom det finns en överhängande splitterrisk. Vidare skall fönsterbågen plockas av och placeras på ett plant underlag. Det här gör jobbet betydligt enklare. 

Borttagande av trasig ruta
Trasiga rutor skall plockas bort först. Det här görs relativt enkelt med en glasskärare genom att skära en bit från fönsterbågens kanter. Sedan knackar man bort större delar av rutan med en lite hammare samt bryter och plockar bort glasbitar. Efter detta brukar man skära ytterligare med glasskäraren, den här gången närmare kittkanten. 

Avlägsna det gamla kittet
Det är förvisso inte alltid som gammalt kitt behöver avlägsnas, men i många fall gör man det. Är det sprucket skall det definitivt tas bort, eftersom risken att fukt har trängt in bakom det är överhängande. Man behöver då behandla träet och ta bort allt kitt, förslagsvis med hjälp av en kittkniv. 

Övriga moment

• Ta bort gammal färg

• Göra en ny behandling

• Slipning av yta

• Sätta in nytt fönsterglas

• Kitta

• Måla


Hitta en firma som gör jobbet
Att utföra en fönsterrenovering på hela huset innebär en hel del jobb. Bor man i en större stad som Stockholm eller Göteborg har man många firmor att välja mellan, som kan hjälpa en med jobbet (särskilt i Stockholm är urvalet av firmor stort). Även om du inte bor i Stockholm eller Göteborg bör du inte ha några större problem att hitta en firma som kan hjälpa till. 

Genom att söka efter till exempel ”fönsterrenovering Stockholm” eller ”fönsterrenovering Jönköping” kommer du att få fram verksamma aktörer i närområdet. Ta referenser och kolla gärna upp företagen hos Skatteverket och Kronofogden innan du anlitar någon.