Så är det att arbeta som fastighetsförvaltare

 
Funderar du på att arbeta som fastighetsförvaltare? Har du ett eget företag? Om du har ett företag bör du kanske anställa en ekonom, en administratör, en hantverkare, en elektriker och en VVS-montör – åtminstone. Det är de sysslor som fastighetsförvaltare ägnar sig åt och som behövs för fastighetsskötsel. För både hyresgäster och fastighetsägare är det tryggt att ha ett företag som man kan anlita för den dagliga driften av fastigheten. Då kan det företaget ha ansvaret för att allt som händer i en fastighet fungerar och att hyresgästerna är nöjda, att de betalar i tid, att reparationer och renoveringar utförs.
 
För hyresgäster
 
För dig som har det företaget som tar hand om allt som har med fastighetsförvaltning att göra är det lönsamt att ha en fastighetsägare som kan lita på dig, och som vet att händer det något så tar ditt företag hand om det. Då kommer intäkterna löpande varje månad. I stället för att jaga jobb, annonsera om det egna företaget, vet du i stället att du har regelbundet jobb och får betalt. Då finansieras dina tjänster till en del av de hyror som hyresgästerna betalar in till fastighetsägaren.
 
För BRF:er
 
På samma sätt kan bostadsrättsföreningar (BRF) ha samma slags behov och betalar på samma sätt för att ett företag (ditt företag) tar hand om alla repareringar och renoveringar som behövs, och som skottar snö, städar trappuppgångar,  och byter glödlampor i allmänna utrymmen och så vidare. Sysslorna skiljer sig inte åt särskilt mycket mellan de som hyr bostäder i en fastighet eller äger sina egna bostäder. Det är samma behov och de behöver att samma arbeten utförs i de olika fastigheterna.
 
Ett varierat arbete
 
Att arbeta med fastighetsskötsel är ett mycket varierat arbete. Ju mindre fastighet, desto fler av alla de sysslorna får du själv ta hand om, och tvärtom. Är det ett stort bestånd av fastigheter som du förvaltar, innebär det att du får anställa fler som gör samma sorts sysslor. Då blir du arbetsledare och chef för dem. De i sin tur kan arbeta med allt som har med stopp i avlopp, bostäder som behöver renoveras, med snöskottning, eller att rensa i rabatterna på innergårdarna eller trapphusstädning. Läs mer här om hur det kan vara att arbeta som fastighetsförvaltare.

Gör en inmätning innan du planerar badrummet

 
När man bygger kan man antingen bygga med höga kostnader, eller med lägre. Allt är ju möjligt, man kan välja olika budgetalternativ. Så länge husägaren är nöjd kan man gå till väga på olika sätt och med olika budget. Däremot kan man slösa med kostnader genom att göra mer eller mindre stora misstag. Samtidigt kan man undvika misstag. Ett sätt att undvika göra misstag är att undersöka den tomt ordentligt innan man bygger på den. Hur gör man det då? Hur går en sådan undersökning till? Kan man anlita någon som utför den viktiga undersökningen och vem ska man vända sig till?
 
Göra en inmätning
Man kan göra en inmätning innan man planerar en tomt, ett bygge eller hur man kan använda en tomt. Gör man en inmätning innan man påbörjar bygget har man kontroll på var man kan dra rören. Hur tomten är beskafad, om det finns rörelser i marken som påvekar det hus som man är på väg att bygga. Får man reda på komman de rörelser av en tomt kan man förebygga det genom att bygga en fastighet med olika metoder som motverkar rörelserna i marken.
 
Varför inmätning inför ett badrumsbygge?
Om man gör en inmätning innan man startar ett bygge, till exempel av ett hus, får man bättre kontroll på kostnaderna. Då göre en inmätning innan man startar ett schaktarbete till exempel. Man kan dränera, dra rör och ledningar på ett säkrare sätt om man vet hur marken kommer att röra sig. Vet du hur marken kommer att röra sig kan du behöva en viss mängd schaktmassa som motverkar rörelserna. Det är också lättare att beräkna kostnader för att bygga huset på ett säkert sätt. Med hjälp av program kan man rita upp hur marken ser ut i 2D, 3D eller på sätt som gör det enkelt för kunden att få rätt uppfattning om tomten som de tänker bygga på.
 
Anlita ett företag för inmätning
Man kan anlita några olika företag som gör detta. Det fins inte så många företag som erbjuder inmätning, men det finns som tur är en och annan som har kompetensen till detta. Här kan vi rekommendera detta företag som är erfarna på inmätningar. De har gjort olika mätnignar och kan erbjuda olika tjänster där de kan erbjuda hjälp till dem som planerar byggen av olika slag. De kan även utföra kontroller som kvalitetssäkrar den byggplanering man har.

Få en bättre hemmiljö i Stockholm

Att man som husägare är på egen hand är den som sköter underhållet av sin bostad innebär också att man själv tar kontroll över detaljer som rör ekonomi och hemmiljö. Kort sagt; om husägare i exempelvis Stockholm kan man göra sig fristående på ett helt annat sätt än vad man som boende i en vanlig bostads- eller hyresrätt kan göra. Man har – helt enkelt – mer makt och kan styra sina egna kostnader som husägare. Men – hur gör man då detta, finns det några sätt som visar sig vara extra värdefulla både ekonomiskt och för miljön i hemmet och som man kan använda sig av?

Ja, det finns väldigt många tips som man kan följa för att som husägare göra sig mer oberoende och gemensamt för dessa är att de ofta handlar om en initial kostnad som först efter tid börjar betala av sig; något som också är anledningen till att många inte tar steget och vågar göra förändringarna som krävs. Man anser att kostnaden är för hög och att tiden innan det börjar betala av sig är för lång – något som alltså är förödande i det långa loppet då det slutar med att man betalar mer än vad man borde göra.

En rörmokare kan hjälpa er

De tips vi nedan tänkta rada upp ska alltså ses som rena investeringar och inte som kostnader. Även om en del är dyra så betalar de sig i längden; man ska alltså se de ungefär som att köpa aktier men där riskerna är minimala och där tålamod verkligen lönar sig.

·         Rörmokare och ventilation. Har du ett hus i Stockholm så finns det också stora chanser att ventilationen är undermålig, särskilt om huset är lite till åren. Här kan en rörmokare hjälpa dig att byta ventilationssystem och därmed spara dig en massa pengar. Framförallt dock; denne rörmokare hjälper er till en bättre hemmiljö då undermålig ventilation gör att man får sämre koncentrationsförmåga, mer mottaglig för sjukdomar och gör en tröttare. Kostnaden för en rörmokare går dessutom att använda rot-avdraget till och det är således enbart kostnaden för det nya ventilationssystemet som ska ses som en stor utgift.

·         Ny energi. Att byta till en ny energibrunn innebär verkligen att du som husägare tar kontroll över din ekonomi, men här ligger också en stor kostnad. Ska du exempelvis byta till bergvärme så får du också räkna med en initial kostnad på runt 120.000 kronor – installation av värmepump, borrning, grävning och efterarbetet. Du kan dock räkna med en årlig minskning av energikostnaden på upp till 80%. Här kan en rörmokare hjälpa dig till vilken lösning som kan passa dig om inte bergvärme visar sig fungera; det är alltid de geografiska förutsättningarna som avgör vilken energikälla som passar.

·         Värmesystemet. Många hus har – liksom vid ventilation – uråldriga lösningar för värme. De står och pumpar ur sig värme i onödan, de är svåra att styra och de går ofta sönder. Återigen; en rörmokare kan vara till stor hjälp även i denna fråga.

En dränering är nödvändig med jämna mellanrum

Många husägare har en återkommande mardröm som handlar om att man tvingas till en dränering. Detta är dock något som man bör avdramatisera lite och det är faktiskt så att en dränering i sig är något som man måste genomföra med jämna mellanrum – det handlar mer om att upptäcka detta i tid och innan skadorna blir för omfattande och därmed också kostsamma. Själva skräcken för många husägare ligger nämligen i att man tar för givet att det blir en ytterst kostsam historia som dessutom görs för att huset har tagit stor skada – skador som även de blir kostsamma och dyra att reparera. Sant här är att om man väntar för länge med att genomföra en dränering är att kostnaden blir hög och att huset riskerar att ha tagit stor skada.

Det man som husägare måste göra är att upptäcka problemen i tid och genomföra en dränering innan skadan är skedd. Man måste alltså förebygga och ligga ett steg före som husägare och vi tar ett vanligt hus i Stockholm som exempel – hur kan ägaren till detta hus se att en dränering är i nära förestående?

Jo, vi förutsätter här att detta hus i Stockholm har en källare samt att ägaren har normala sinnen – lukt och syn, framförallt – och att han går ner i sin källare. Här finns nämligen några saker att fästa fokuset på och om vi radar upp dessa nedan så blir det enklare att följa.

·         Lukt. Mannen i Stockholm går ner och luktar i sin källare. Känns det unket, luktar det svagt av mögel eller finns det någon annan ovan doft – ja, då kan detta vara en indikation på att en dränering bör genomföras snarast.

·         Syn. Det husägaren i Stockholm därefter bör göra är att använda sin ögon. Lossnar det färg från väggarna, finns det små fuktfläckar på golvet eller har väggarna liknande fläckar? Då krävs en dränering och här är då frågan om det inte redan är för sent. Finns det vattenskador så borde en dränering redan ha genomförts; eller det måste åtminstone ske per omgående.

Dessa två sinnen är alltså de bästa att använda sig av och om vi säger att denna husägare i Stockholm inser att en dränering bör genomföras; finns det något speciellt som han ska tänka på då?

Ja, här handlar det om det rent ekonomiska – hur mycket kan han göra på egen hand och hur stor budget har han? En dränering kan kosta mycket pengar och en dränering kan ske till ett lägre pris och allting handlar om hur mycket man kan göra på egen hand samt i vilken stad man bor i.

Generellt sätt så kan vi nämligen säga att denna man i Stockholm har en klar fördel gällande priset för sin dränering tack vare att han bor just där. Menas med detta; mannen i Stockholm kan på ett helt annat sätt påverka den slutliga kostnaden genom att använda sig av den rådande konkurrensen i staden jämfört med vad en person boende i mindre stad kan göra. Vi förklarar nedan hur- och varför detta är möjligt.

En dränering blir billigare i Stockholm

Att det finns så pass många företag i Stockholm som arbetar med dränering gör att man som kund kan använda sig av denna konkurrens genom att ta in flera offerter och därefter ställa dessa mot varandra. I en mindre stad blir detta svårare; man tvingas att på ett helt annat sätt acceptera den marknad och konkurrens som råder just där. Vidare kan man – i och med att en dränering innehåller så pass många olika moment – också se över huruvida det lönas sig att anlita flera olika företag snarare än ett enda som ägnar sig åt totalentreprenad.

Fördelen med det sistnämnda – att använda sig av ett och samma företag – är att man som kund kan följa varje moment och därigenom bygger ett helt annat förtroende och skapar sig en trygghet. Dessutom kan priset också bli billigare på detta sätt; här krävs det dock att man – som sagt – jämför innan och ser till att det verkligen blir det också. Om vi kortfattat går igenom vilka moment som en dränering innebär så kan vi därigenom se vilka typer av företag som behöver involveras i arbetet.

Detta krävs för en dränering

Först och främst så kommer det att behövas grävarbete. Husets grund ligger en bra bit under jord och därför måste man också komma upp till två meter ner i jorden för att kunna lägga ut dräneringsrören. Grävarbete alltså och detta är något som går att sköta på egen hand; dock så är det mycket jord som ska grävas upp och därför bör man använda sig av lämpliga maskiner för ändamålet. Något som sedan leder oss till nästa fråga. Efter att företaget man anlitat har lagt ut dräneringsrör för att leda bort grundvatten och annan fukt så kommer det till en kritisk punkt i form av efterarbete.

Just detta är tyvärr något som du får räkna med. I och med att grävmaskinerna är så tunga samt det faktum att de gräver upp din tomt så kommer det också att ta tid att reparera denna. Du får alltså räkna med att din tomt kommer att ta stor skada i samband med en dränering och detta är också något som du förmodligen kommer att behöva hjälp med att åtgärda. Antingen kan du här använda dig av samma företag – totalentreprenad, som vi nämnde ovan – eller att anlita en trädgårdsmästare för ändamålet.

Om vi ger ytterligare ett tips gällande dränering kontra efterarbete så handlar det om tidpunkten. Genomför du en dränering till ditt hus i Stockholm under exempelvis sommaren så kommer jorden att vara mjuk och därmed ta större skada av maskinernas tyngd.

Genomför den istället under hösten; precis innan tjälen börjar komma så kommer du inte att få jobba lika hårt med att återställa din tomt till normalt skick igen. Naturligtvis så måste behovet av en dränering spela roll här också – är det akut så kan du inte ta hänsyn till hur din tomt och trädgård ser ut; då handlar det om att rädda ditt hus.

Välkommen till VVS-experten - en blogg om vatten och avlopp

 
Här hos VVS-experten kommer du att hitta tips om vatten, avlopp och liknande anslutningar. Det är inte helt lätt att veta vad man får göra på egen hand och när det krävs att man tar hjälp av en hantverkare. Vi guidar dig rätt så att du får säkra anslutningar i hemmet och badrum och kök som lever upp till försäkringsbolagens krav.
 
Att göra saker på egen hand kan vara kul. Man vill ju gärna få lite "gör det själv"-cred. Men inom just VVS ska man vara väldigt försiktig med vad man gör för att inte riskera vattenskador. Visar det sig att saker inte är utförda fackmannamässigt kan du nämnligen stå där med hela kostnaden själv. Det är just därför vi har startat denna blogg så att du vet vad som gäller och hur du hittar ett tryggt hantverksföretag när du behöver hjälp.