Få en bättre hemmiljö i Stockholm

Att man som husägare är på egen hand är den som sköter underhållet av sin bostad innebär också att man själv tar kontroll över detaljer som rör ekonomi och hemmiljö. Kort sagt; om husägare i exempelvis Stockholm kan man göra sig fristående på ett helt annat sätt än vad man som boende i en vanlig bostads- eller hyresrätt kan göra. Man har – helt enkelt – mer makt och kan styra sina egna kostnader som husägare. Men – hur gör man då detta, finns det några sätt som visar sig vara extra värdefulla både ekonomiskt och för miljön i hemmet och som man kan använda sig av?

Ja, det finns väldigt många tips som man kan följa för att som husägare göra sig mer oberoende och gemensamt för dessa är att de ofta handlar om en initial kostnad som först efter tid börjar betala av sig; något som också är anledningen till att många inte tar steget och vågar göra förändringarna som krävs. Man anser att kostnaden är för hög och att tiden innan det börjar betala av sig är för lång – något som alltså är förödande i det långa loppet då det slutar med att man betalar mer än vad man borde göra.

En rörmokare kan hjälpa er

De tips vi nedan tänkta rada upp ska alltså ses som rena investeringar och inte som kostnader. Även om en del är dyra så betalar de sig i längden; man ska alltså se de ungefär som att köpa aktier men där riskerna är minimala och där tålamod verkligen lönar sig.

·         Rörmokare och ventilation. Har du ett hus i Stockholm så finns det också stora chanser att ventilationen är undermålig, särskilt om huset är lite till åren. Här kan en rörmokare hjälpa dig att byta ventilationssystem och därmed spara dig en massa pengar. Framförallt dock; denne rörmokare hjälper er till en bättre hemmiljö då undermålig ventilation gör att man får sämre koncentrationsförmåga, mer mottaglig för sjukdomar och gör en tröttare. Kostnaden för en rörmokare går dessutom att använda rot-avdraget till och det är således enbart kostnaden för det nya ventilationssystemet som ska ses som en stor utgift.

·         Ny energi. Att byta till en ny energibrunn innebär verkligen att du som husägare tar kontroll över din ekonomi, men här ligger också en stor kostnad. Ska du exempelvis byta till bergvärme så får du också räkna med en initial kostnad på runt 120.000 kronor – installation av värmepump, borrning, grävning och efterarbetet. Du kan dock räkna med en årlig minskning av energikostnaden på upp till 80%. Här kan en rörmokare hjälpa dig till vilken lösning som kan passa dig om inte bergvärme visar sig fungera; det är alltid de geografiska förutsättningarna som avgör vilken energikälla som passar.

·         Värmesystemet. Många hus har – liksom vid ventilation – uråldriga lösningar för värme. De står och pumpar ur sig värme i onödan, de är svåra att styra och de går ofta sönder. Återigen; en rörmokare kan vara till stor hjälp även i denna fråga.