En dränering är nödvändig med jämna mellanrum

Många husägare har en återkommande mardröm som handlar om att man tvingas till en dränering. Detta är dock något som man bör avdramatisera lite och det är faktiskt så att en dränering i sig är något som man måste genomföra med jämna mellanrum – det handlar mer om att upptäcka detta i tid och innan skadorna blir för omfattande och därmed också kostsamma. Själva skräcken för många husägare ligger nämligen i att man tar för givet att det blir en ytterst kostsam historia som dessutom görs för att huset har tagit stor skada – skador som även de blir kostsamma och dyra att reparera. Sant här är att om man väntar för länge med att genomföra en dränering är att kostnaden blir hög och att huset riskerar att ha tagit stor skada.

Det man som husägare måste göra är att upptäcka problemen i tid och genomföra en dränering innan skadan är skedd. Man måste alltså förebygga och ligga ett steg före som husägare och vi tar ett vanligt hus i Stockholm som exempel – hur kan ägaren till detta hus se att en dränering är i nära förestående?

Jo, vi förutsätter här att detta hus i Stockholm har en källare samt att ägaren har normala sinnen – lukt och syn, framförallt – och att han går ner i sin källare. Här finns nämligen några saker att fästa fokuset på och om vi radar upp dessa nedan så blir det enklare att följa.

·         Lukt. Mannen i Stockholm går ner och luktar i sin källare. Känns det unket, luktar det svagt av mögel eller finns det någon annan ovan doft – ja, då kan detta vara en indikation på att en dränering bör genomföras snarast.

·         Syn. Det husägaren i Stockholm därefter bör göra är att använda sin ögon. Lossnar det färg från väggarna, finns det små fuktfläckar på golvet eller har väggarna liknande fläckar? Då krävs en dränering och här är då frågan om det inte redan är för sent. Finns det vattenskador så borde en dränering redan ha genomförts; eller det måste åtminstone ske per omgående.

Dessa två sinnen är alltså de bästa att använda sig av och om vi säger att denna husägare i Stockholm inser att en dränering bör genomföras; finns det något speciellt som han ska tänka på då?

Ja, här handlar det om det rent ekonomiska – hur mycket kan han göra på egen hand och hur stor budget har han? En dränering kan kosta mycket pengar och en dränering kan ske till ett lägre pris och allting handlar om hur mycket man kan göra på egen hand samt i vilken stad man bor i.

Generellt sätt så kan vi nämligen säga att denna man i Stockholm har en klar fördel gällande priset för sin dränering tack vare att han bor just där. Menas med detta; mannen i Stockholm kan på ett helt annat sätt påverka den slutliga kostnaden genom att använda sig av den rådande konkurrensen i staden jämfört med vad en person boende i mindre stad kan göra. Vi förklarar nedan hur- och varför detta är möjligt.

En dränering blir billigare i Stockholm

Att det finns så pass många företag i Stockholm som arbetar med dränering gör att man som kund kan använda sig av denna konkurrens genom att ta in flera offerter och därefter ställa dessa mot varandra. I en mindre stad blir detta svårare; man tvingas att på ett helt annat sätt acceptera den marknad och konkurrens som råder just där. Vidare kan man – i och med att en dränering innehåller så pass många olika moment – också se över huruvida det lönas sig att anlita flera olika företag snarare än ett enda som ägnar sig åt totalentreprenad.

Fördelen med det sistnämnda – att använda sig av ett och samma företag – är att man som kund kan följa varje moment och därigenom bygger ett helt annat förtroende och skapar sig en trygghet. Dessutom kan priset också bli billigare på detta sätt; här krävs det dock att man – som sagt – jämför innan och ser till att det verkligen blir det också. Om vi kortfattat går igenom vilka moment som en dränering innebär så kan vi därigenom se vilka typer av företag som behöver involveras i arbetet.

Detta krävs för en dränering

Först och främst så kommer det att behövas grävarbete. Husets grund ligger en bra bit under jord och därför måste man också komma upp till två meter ner i jorden för att kunna lägga ut dräneringsrören. Grävarbete alltså och detta är något som går att sköta på egen hand; dock så är det mycket jord som ska grävas upp och därför bör man använda sig av lämpliga maskiner för ändamålet. Något som sedan leder oss till nästa fråga. Efter att företaget man anlitat har lagt ut dräneringsrör för att leda bort grundvatten och annan fukt så kommer det till en kritisk punkt i form av efterarbete.

Just detta är tyvärr något som du får räkna med. I och med att grävmaskinerna är så tunga samt det faktum att de gräver upp din tomt så kommer det också att ta tid att reparera denna. Du får alltså räkna med att din tomt kommer att ta stor skada i samband med en dränering och detta är också något som du förmodligen kommer att behöva hjälp med att åtgärda. Antingen kan du här använda dig av samma företag – totalentreprenad, som vi nämnde ovan – eller att anlita en trädgårdsmästare för ändamålet.

Om vi ger ytterligare ett tips gällande dränering kontra efterarbete så handlar det om tidpunkten. Genomför du en dränering till ditt hus i Stockholm under exempelvis sommaren så kommer jorden att vara mjuk och därmed ta större skada av maskinernas tyngd.

Genomför den istället under hösten; precis innan tjälen börjar komma så kommer du inte att få jobba lika hårt med att återställa din tomt till normalt skick igen. Naturligtvis så måste behovet av en dränering spela roll här också – är det akut så kan du inte ta hänsyn till hur din tomt och trädgård ser ut; då handlar det om att rädda ditt hus.