Behöver du en rörmokare i Lund?

 
Ibland vill man helt enkelt så gott som "prenumerera" på en rörmokare. Om man ofta har problem med sina rör, kan det bli så att man har stora behov av en rörmokare. Kanske man dessutom behöver någon som kan komma akut. Ha man behov av en rörmokare minst en gång om året, kan man behöva byta ut rören, eller åtminstone låta undersöka hur rören ser ut. Här går vi snabbt igenom hur en sådan undersökning går till och vad du kan göra om du upptäcker att rören inte håller någon bra kvalitet.
 
Så går en undersökning till
 
Om du tar kontakt med en rörmokare och ber om att de kommer och undersöker dem, och använder sig av den senaste tekniken bör de använda sig av en datorkamera som de antingen för in i rören, alternativt, om rören ligger avlägset, lägger en kamera på en liten rörlig vagn och styr in kameran i rören. På det sättet kan man, som kund, se hur det ser ut inuti rören. Många gånger kan man häpna över vad som faktiskt finns inuti rören. Det kan vara allt från råttor, fettklumpar till trädrötter som orsakar stopp i avloppen. Då gäller det att se till orsaken till stoppet avlägsnas så att vatten och avlopp kan flöda fritt inuti rören.
 
Varmvattenspolning
 
Vet man att man har relativt nya rör (som har bytts ut de senaste 10 åren) och ändå har stopp i flödet, då kan man helt enkelt spola rören med hett vatten för att lösa upp det som orsakar stoppet. Att spola med hett vatten löser upp det som finns i rören och är samtidigt bland det absolut billigaste sättet att få bort det som orsakar stoppet. Det är effektivt och billigt och man löser problemen på en gång. 
 
Relining
 
Om du ser att rören visserligen är täta och håller ihop, men inte vill byta ut dem – det kanske inte behövs – kan du göra en enkel relining. Det innebär att du förnyar insidan av rören med plast. Man kan utföra en relining antingen så att du för in nya plaströr inuti de gamla rören, eller sprutar in plast i rören som sedan härdas. Genom att göra något av detta får du nya och hållbara rör med nya ytor inuti dem.
 
Byte av stammar
 
Om du ser att rören som du har är sönder, gamla och inte håller måttet, bör du byta ut rören. Om du tycker att det är kostsamt att byta ut dem, kan vi säga att det är ännu mer kostsamt att inte göra det. Om dina rör är gamla och springer läck, kan du få omfattande skador orsakade av en vattenläcka. Det innebär att du måste riva ut allt där vattnet har läckt ut, torka ut det och lägga in helt nytt byggmaterial. 
 
Oavsettt vilket du väljer att göra med dina rör, kommer du att behöva anlita en pålitlig VVS-firma. Här kan du läsa om en sådan VVS-firma som arbetar i Lund.